About
wordpress Linked in Twitter Facebook
scroller

Archive

First Name Last Name Event BIB # Finish Rank
Shshank Pundir 100K 100K-002 15:45:00 1
Harshveer Saluja 100K 100K-004 16:53:00 2
Surpreet Singh Khalsa 100K 100K-001 DNF
Devyani Haldar 42K 42K-001 5:43:50 1
Sankara Narayanan Venkataraman 42K 42K-009 3:58:40 1
V N Gupta Kandula 42K 42K-002 5:15:30 2
Madhuri Nallamothu 42K 42K-006 6:45:00 2
Kiranmai Kondaveeti 42K 42K-003 7:34:15 3
shivshankar kosgi 42K 42K-004 5:15:31 3
Uday Kotla 42K 42K-005 5:51:50
Dev Raman 42K 42K-007 DNS
Prasad Ramasubramanian 42K 42K-008 DNS
Balaji Viswanath 42K 42K-010 5:56:20
Akshay Kumar 21K 21K-047 1:26:33 1
Roshini Bakshi 21K 21K-051 2:30:50 1
Nimisha Vora 21K 21K-042 2:45:30 2
Manoj Pandey 21K 21K-043 1:26:55 2
Sachin Kumar Mavi 21K 21K-048 1:28:28 3
Preeti Rane 21K 21K-050 2:46:25 3
Jatin Arora 21K 21K-001 2:36:13
Justice Sat Paul Bangarh 21K 21K-002 2:49:04
Binwant Behgal 21K 21K-003 DNS
Mala Bhambhani 21K 21K-004 3:12:56
Arun Bhati 21K 21K-005 DNS
Anurag Bhatia 21K 21K-006 2:26:34
Vijay datta 21K 21K-007 DNS
Ronak Dhanak 21K 21K-008 DNS
Kapil Digani 21K 21K-009 DNS
Gaurav Pranshu Garg 21K 21K-010 2:20:40
Parul Gaur 21K 21K-011 2:42:18
Neha Grover 21K 21K-012 DNS
sankalp gupta 21K 21K-013 2:53:28
Varun Gupta 21K 21K-014 DNS
vinod joshi 21K 21K-015 1:29:56
Milind Kamble 21K 21K-016 DNS
amrapali kata 21K 21K-017 DNS
Abhineet Khanka 21K 21K-018 2:21:10
Krishna Kishnani 21K 21K-019 2:57:10
Subash Lingareddy 21K 21K-020 3:05:10
Ashish Maheshwari 21K 21K-021 3:11:09
Ashima Mehra 21K 21K-022 DNS
Chetan Modani 21K 21K-023 2:27:38
Anand Kumar Muthuswamy 21K 21K-024 4:26:16
Sunil Nayak 21K 21K-025 2:19:50
Prem Niskeode 21K 21K-026 2:07:46
Ashish Pasari 21K 21K-027 2:18:41
Padma Penmetsa 21K 21K-028 3:45:00
Nilesh Rangoonwala 21K 21K-029 2:45:18
Sameer Sahu 21K 21K-030 2:11:09
Nilesh Sawant 21K 21K-031 2:40:57
Sandeep Sawhney 21K 21K-032 3:42:42
bhawani shahi 21K 21K-033 2:03:37
Nitin Sharma 21K 21K-034 2:20:40
Migma Sherpa 21K 21K-035 2:34:30
Neha Srivastava 21K 21K-036 2:53:28
Dan Tennebaum 21K 21K-037 DNS
Ritu Tilwani 21K 21K-038 3:12:42
Rajshekhar Tomar 21K 21K-039 DNS
Shifalika Uppal 21K 21K-040 DNS
Brunda Vinay 21K 21K-041 3:20:41
Akshay Kumar 21K 21K-044 DNS
Avinash Deshmukh 21K 21K-045 2:53:28
Roopchand Betala 21K 21K-046 2:44:48
Sudhir Rane 21K 21K-049 3:04:20
Lajjo Kapur 21K 21K-052 3:36:22
Shashi Kapur 21K 21K-053 3:36:22
Reshma Sanghi 21K 21K-054 3:14:10
Kapil Sanghi 21K 21K-055 3:08:20
Adrian Dragomir 21K 21K-056 1:55:55
Madhu Shankar 21K 21K-057 2:28
George Tharakan 21K 21K-058 2:46:45
Prasad Ramasubramanian 21K 21K-059 3:49:50
Kranthi Kiran Jayaram 21K 21K-060 3:23:24
Katie Brewis 10K 10K-035 1:03:54 1
Matt Taylor 10K 10K-036 0:37:26 1
Rohit Singh Gusain 10K 10K-029 0:48:06 2
Anuj Kumar Yadav 10K 10K-031 0:49:47 2
Sunitha Mootha 10K 10K-039 1:33:00 2
Sapna Jalan 10K 10K-041 1:39:15 3
Anuradha Acharya 10K 10K-001 DNS
Janhavi Apte Kothari 10K 10K-002 DNS
santhoshinie boyine 10K 10K-003 1:42:42
Garima Chauhan 10K 10K-004 DNS
Sourav Das 10K 10K-005 1:24:55
aditya dhar 10K 10K-006 DNS
Ankit Gupta 10K 10K-007 DNS
Krishnan Iyer 10K 10K-008 DNS
kalyani Iyer 10K 10K-009 DNS
Subhash John 10K 10K-010 1:26:10
Sandeep Kenjale 10K 10K-011 1:24:41
Rajeev Kothari 10K 10K-012 DNS
Rajiv Mehta 10K 10K-013 DNS
Tapas Mishra 10K 10K-014 DNS
Tilottama Pal 10K 10K-015 1:44:16
Gurpreet Pannu 10K 10K-016 DNS
Prashanth Ramshankar 10K 10K-017 DNS
SUDHIR RANE 10K 10K-018 1:46:16
Abhineet Rawat 10K 10K-019 1:06:48
Mohammed Shaikh 10K 10K-020 DNS
Madhu Shankar G 10K 10K-021 DNS
Akanksha singh 10K 10K-022 DNS
Himanshu Vishwakarma 10K 10K-023 0:56:34
Rajendra Bisht 10K 10K-024 0:49:25
Tsering Norbu 10K 10K-025 DNS
Himanshu singh Bisht 10K 10K-026 0:53:32
Deepak Kumar Chauhan 10K 10K-027 0:59:50
Sarvanan Bala 10K 10K-028 0:51:32
Basant Singh 10K 10K-030 0:50:32
Laxman Singh 10K 10K-032 0:48:54
Mahesh Kumar Yadav 10K 10K-033 0:49:15
Ravi Singh Kapkoti 10K 10K-034 0:49:10
Nirav Doshi 10K 10K-037 1:19:15
Skanda Priya 10K 10K-038 1:41:30
Anita Namburu 10K 10K-040 1:44:00
Jigisha Patel 10K 10K-042 1:40:15
Kirti Rane 10K 10K-043 1:49:11
Sunil Shirsat 10K 10K-044 1:49:14
Vinita Sanghi 10K 10K-045 1:39:18
Tsering Dolma 10K 10K-046 1:22:17
Rigzen Sangrup 10K 10K-047 1:25:00
Capt Prashant 10K 10K-048 0:53:32
Honappa Khilari 10K 10K-049 0:49:25
Uday Devalekar 10K 10K-050 1:19:42